Mottó

„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz megtelik a szíved.” (Margarete Seemann)

Mit tudnak a babák a 19. és a 24. hónap között? PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Csányi Nikolett   

altArra gondoltunk, nem lenne haszontalan, ha egy sorozatot indítanánk útjára, amely a babák fejlődést ismerteti meg veletek hónapról-hónapra. Természetesen az ismertetett fejlődési szakaszok időpontja, nem minden babánál történik ugyanakkor, lehetnek egyéni eltérések bőven.

Mi jellemzi a tizennyolcadik és a huszonnegyedik hónap közötti időszakot?

Továbbra is nagyon nagy a babák mozgásigénye, főleg a mozgásos játékokat is kedveli. A korlátozást nehezen tűrik ebben az életkorban. Nyugtalanok, gyorsan izgalomba jönnek. Az érzelmeik, indulataik hevesek. Már nagyon sok mindent megért a beszédből, de általában ebben a korban még a beszédprodukció nem áll olyan magas szinten. Ha nem értjük meg, amit szeretne, akkor könnyen dühösek lesznek, elsírják magukat. Hamar elfáradnak.

 Pindur tipp: Az indulati labilitást fontos figyelembe venni, a legcélravezetőbb a halk, nyugodt, türelmes beszéd.
A fáradékonyság a másik nagyon fontos tényező, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, mert ez a kiváltója legtöbbször az indulati kitöréseknek.
Az is jó módszer lehet, ha a mozgásos játékok között beiktatunk egy-egy passzívabb játékot is: mondókázás, bábozás, képeskönyv nézegetés, stb.

Már stabilan, jól koordináltan jár. Merev mozgással szalad is. Lábával lökdösi a labdát. Lépcsőn kapaszkodva jár.

Pindur tipp: Továbbra is fontosak a nagymozgásos játékok (motor, tricikli, mászóka, csúszda). Labdázni is nagyon szeretnek. Legyetek amennyit csak tudtok szabad levegőn, odakinn.

altA kézügyessége is egyre jobb lesz. Könyvet próbál lapozni. Korongot fel- és lefűz madzagról. Spontán, lendületesen firkál. Nagy szemű gyöngyöt lefűz madzagról, rúdról. Néhány ruhadarabját leveszi egyedül.

Pindur tipp: Elkezdhettek rajzolni! Ebben a korban a zsírkréta a legpraktikusabb, mert azt könnyebb megfogni, mint a vékonyka ceruzát.
Különböző fűzős játékokat is érdemes beszerezni.

Az akaratát egyre erőteljesebben kezdi el érvényesíteni, ha valamit szeretne, azt kitartóan próbálja elérni. A cél érdekében bármit bevetnek ilyenkor (pl.: sírás, toporzékolás).

Pindur tipp: Azért próbáljunk következetesek maradni…

Szókincse a babának ebben az életkorban 50-100 szóból áll. Ezek főleg főnevek, melyeket nem ragoz. Több mint 150-200 szót megért. Kétszavas mondatokat mond. Sok a leegyszerűsített szó (pl. tütü, bibi, stb.). Természetesen ezeknek a szavaknak a használata a felnőttektől függ leginkább, ha egy gyerek nem hall ilyen szavakat, akkor használni sem fogja őket. Ebben az életkorban örömét, csodálkozását, bánatát már próbálja szavakkal kifejezni. Elkezdődik az „igen” és „nem” szavak adekvát használata.
Képeskönyvben egy-két tárgyat megnevez, kicsit többet meg is mutat.
Hol, ki ez, mi ez kérdésre felel.
Pindur tipp: Beszélni, beszélni, beszélni…
Közös képeskönyv nézegetés is szókincs fejlesztő hatású.

Családtagok egyes gesztusait, szavait, hanglejtését, indulatszavait elkezdeni utánozni, magáévá tenni. Mivel észreveszi, hogy utánzásával sikereket ér el, ezt egy idő után kezdi szándékosan csinálni.
Szívesen működik együtt a felnőttel.

Pindur tipp: Ebben a korban hihetetlenül könnyen tanulnak meg olyan szavakat amilyeneket nem kellene… szóval csak óvatosan az indulatszavakkal.
Az együttműködési készséget érdemes kihasználni! Szedjetek együtt játékot lefekvés előtt. Vond be a házimunkába, adj neki könnyű kis feladatokat, amitől sikerélménye lesz

altGyerekekkel kapcsolatot még csak a felnőtteken keresztül létesít, bár egy-egy vágyott játék érdekében hajlandó intenzívebb közeledésre is. Már vannak kedvenc játékai, tárgyai, amiket előnyben részesít, és nyugtalan ha nem találja őket.
Játékára már jellemző az utánzó játék (eteti, bilizteti, lefekteti, stb. a babáját). Homokkal, vízzel továbbra is szívesen játszik. Kisautókat is nagyon szereti. Kezd kisebb tárgyakkal is játszani (gyöngyök, golyók, stb.).

Pindur tipp: Építőkockák, pohársor, hordósor. Utánzó játékokhoz babák, edények, stb. Fagolyók, gyöngyök amiket fűzni tud. Homokozás, pancsolás.